Efekti B+ višestruko pozitivni!

By beestingadmin,

  Filed under: SER
  Comments: Коментари су искључени на Efekti B+ višestruko pozitivni!

Klinička ispitivanja B+, u laboratorijskim i terenskim uslovima, izvršena su na Katedri za biologiju Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, pod nadzorom prof. dr Zorana Stanimirovića. U laboratorijskim uslovima bilo je obuhvaćeno ispitivanje suplementa na uzorku od 1.500 pčela.

Preliminarni rezultati ukazuju na pozitivan efekat B+ na dugovečnost/preživljavanje pčela. Preživljavanje pčela u grupi koja je bila zaražena mikrosporidijom Nosema ceranae, a koja je koristila B+, bilo je za 13,8% veće u odnosu na grupu pčela koja je takođe bila zaražena sporama Nosema ceranae, ali koja je u ishrani koristila samo čist šećerni sirup. Štaviše, ispostavilo se da je B+ doprineo i smanjenju broja spora Nosema ceranae!

Prinosi pčelinjih društava, prihranjivanih s B+, bili su za 14,7% veći u odnosu na pčelinja društva koja su dobijala samo šećerni sirup!